A LICENCE JOCKEYS

Name of the jockey Minimum Weight Claiming Allowance
AJEETH KUMAR PASWAN MR 50 -
KULDEEP SINGH MR 52 -
P.SAI KUMAR MR 50 -
UDAY KIRAN P MR 51 -
ANEEL KOLLTUR MR 53 -
ASHHAD ASBAR A MR 50 -
KIRAN NAIDU 52 -
AKSHAY KUMAR MR 50 -
VIKRANT ANTHONY ADAMS 53 -
DEEPAK SINGH MR 53 -
G NARESH KUMAR MR 50 -
MUKESH KUMAR MR 56 -
NAKHAT SINGH 47 -
P KOUSHIK KUMAR MR 52 -
PRAVEEN KUMAR GADDAM 49 -
SHER SINGH TANWAR MR 49 -
MOHD ISMAIL MR 47 -
BOPPANNA C P MR 49 -
B ROHIT KUMAR MR 51 -
RAFIQUE SHAIKH MR 49 -
RAGHAVENDRA SINGH JODHA 47 2.5
SANTOSH RAJ N R 43 2.5
ABHAY SINGH 46 -
SURYA PRAKASH 46 -
RATHORE GAURAV SINGH 49 -
AFROZ KHAN 38 -
AJAY KUMAR 45 5
KULDEEP SINGH (JR) 48 5
MD EKRAM ALAM 49 5
SHIVANSH OM TANDON 54 5
SONU KUMAR 54 5