Hyderabad Race Club - Live Results
  HYDERABAD WINTER RACES 2014-2015
24th DAY - Monday 19th January 2015
 
========================================================================================================================================
Race No: 1  
(193) THE NALOMA PLATE (Division - I)
ABOUT 1100 METRES   Category - II
     01:00 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 6 CELESTIAL FIRE 487 | NA N.Rawal 53.5   3/4 1:07.40 3/1
2 3 ROI`S CRUISE 445 | NA Beuzelin Louis 55   3/4 2/1
3 2 DELTA FORCE 452 | NA B.Dileep 55   3 10/1
4 7 ETERNAL GIFT 424 | NA A M Tograllu 53.5   4/1
5 9 SKETCH OF BEAUTY 428 | NA K Mukesh Kumar 53.5   20/1
6 4 WISHING HEART 470 | NA P.Ajeeth Kumar 55   15/1
7 5 BON TON 445 | NA S.Sreekant 53.5  ( CR 54 ) 20/1
8 1 ARABIAN FOUNTAIN NA | NA N.Ravinder Singh 55   Wd. Wd.
Tote Favourite : 03 Time : 1:07.40 Won By : 3/4,3/4,3,,,,,Wd.,,,
  RACE NO: 1 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
18 6, 6, 11 17 46 14 305/- (192 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 2  
(194) THE QUTAB SHAHI MILLION
ABOUT 1600 METRES   SweepStakes
     01:30 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 4 PLENIPOTENT 442 | NA Akshay Kumar 52   2 1/2 1:38.720 5/1
2 1 MACHIAVELLIANISM 480 | NA P.S.Chouhan 62   2 1/2 1:39.220 9/10
3 3 GREEK STAR 440 | NA Kuldeep Singh 52   3/4 1:39.707 10/1
4 2 CORNWALLIS 416 | NA P.Trevor 52   - 1:39.858 4/1
Tote Favourite : 01 Time : 1:38.720 Won By : 2 1/2,2 1/2,3/4,-,
  RACE NO: 2 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
33 12, 5 21 66 17 -
=============================================================================================================================================
Race No: 3  
(195) THE NALOMA PLATE (Division - II)
ABOUT 1100 METRES   Category - II
     02:00 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 7 GREEN STRIKER 454 | NA P.Ajeeth Kumar 53.5   Shd. 1:07.280 20/1
2 2 LIMITATION 400 | NA Deep Shanker 55   1 1/2 1:07.285 12/1
3 8 MAJORCA 480 | NA K.G.Steyn 53.5   Nk. 1:07.586 5/10
4 6 GOLDEN ANGEL 425 | NA N.Ravinder Singh 53.5   3/4 1:07.649 15/1
5 3 RYUZAKI 424 | NA Khurshad Alam 55   Hd. 1:07.793 10/1
6 4 AAKASH VANI 436 | NA K Mukesh Kumar 53.5   Nk. 1:07.831 6/1
7 10 WHISPERING PINES NA | NA Kiran Naidu 53.5   9 1:07.895 20/1
8 1 CHAL BABA CHAL 438 | NA N. Rawal 55   Shd. 1:09.679 20/1
9 9 MISS MADURA NAGAR 440 | NA A.K.Pawar 53.5   - 1:09.689 20/1
10 5 EXCLUSIVE THEODORA 405 | NA P.Sai Kumar 53.5   - - 20/1
Tote Favourite : 08 Time : 1:07.280 Won By : Shd.,1 1/2,Nk.,3/4,Hd.,Nk.,9,Shd.,-,-,
  RACE NO: 3 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
712 59, 11, 5 35 14572 1817 18929/- (7 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 4  
(196) THE ADLER PLATE
ABOUT 1000 METRES   Category - III
     02:30 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 3 BLOSSOM 447 | NA P.Sai Kumar 59   1/2 0:59.842 6/10
2 4 ROCK HEIGHTS 422 | NA Akshay Kumar 58   1 1/2 0:59.944 10/1
3 8 KIMONO 454 | NA Aneel 52   3/4 1:00.233 20/1
4 10 CITY TEX 450 | NA S S Tanwar 50.5  ( CR 48.5 ) 1 1/4 1:00.372 15/1
5 5 DESERT BLOOM 452 | NA K Mukesh Kumar 56.5   1 1/4 1:00.635 10/1
6 9 EVA 425 | NA Kuldeep Singh 51.5   3/4 1:00.871 7/1
7 2 BOLD ATTACK 472 | NA G Naresh 61.5  ( CR 56.5 ) 5 1/4 1:01.002 20/1
8 1 SHATAKSHI 412 | NA Deepak Singh 62.5  ( CR 59 ) 2 1/2 1:02.067 15/1
9 7 ARUDRA 382 | NA M.F.Ali Khan 52  ( CR 52.5 ) 9 1:02.542 20/1
10 6 GOLDEN TERMS 396 | NA N.Ravinder Singh 56.5   - 1:04.329 20/1
Tote Favourite : 03 Time : 0:59.842 Won By : 1/2,1 1/2,3/4,1 1/4,1 1/4,3/4,5 1/4,2 1/2,9,-,
  RACE NO: 4 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
7 5, 11, 21 21 31 31 325/- (316 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 5  
(197) THE R.W.I.T.C. CUP (Division - II)
ABOUT 1100 METRES   Category - I
     03:00 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 5 GO FOR GOLD 430 | NA P.Sai Kumar 54.5   Shd. 1:04.846 2/1
2 6 ASHOK CHAKRA 496 | NA K Mukesh Kumar 52.5   2 1:04.864 10/1
3 7 JACK SPARROW 450 | NA Deepak Singh 52  ( CR 50.5 ) 2 1/2 1:05.284 7/1
4 1 BEAU IDEAL 420 | NA Kuldeep Singh 60   Nk. 1:05.782 20/1
5 3 HIDDEN POWER 469 | NA Abhishek S.Pawar 56  ( CR 51 ) 1/4 1:05.832 20/1
6 4 MODERN SNIPER 450 | NA Aneel 55.5   1 1:05.900 2/1
7 8 EMERALD REEF 447 | NA P.S.Chouhan 51.5   10 1/4 1:06.092 7/1
8 2 ELENOR 443 | NA Beuzelin Louis 57   - 1:08.152 20/1
Tote Favourite : 04 Time : 1:04.846 Won By : Shd.,2,2 1/2,Nk.,1/4,1,10 1/4,-,
  RACE NO: 5 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
15 6, 13, 9 38 179 80 814/- (113 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 6  
(198) THE ANMOL RATAN PLATE (Division - I)
ABOUT 1200 METRES   Category - III
     03:30 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 1 FLYING SPUR 434 | NA P.Trevor 62.5   3/4 1:13.607 5/1
2 2 MR GLORIOUS 456 | NA P.S.Chouhan 62.5   2 1:13.764 12/10
3 5 GOLDIE 431 | NA S S Tanwar 56  ( CR 53.5 ) 1/2 1:14.157 10/1
4 7 NOVAYA ZEMLYA 391 | NA Aneel 54.5   Nk. 1:14.247 10/1
5 8 MAID FOR LOVE 415 | NA Deepak Singh 54  ( CR 50.5 ) 1/4 1:14.293 12/1
6 6 GOLDEN ADAGIO 434 | NA P.Sai Kumar 55.5   3/4 1:14.366 10/1
7 3 ROMA ROUGE 451 | NA G Naresh 62.5  ( CR 57.5 ) 2 1/2 1:14.505 10/1
8 10 TRUE HAVEN 399 | NA N.Ravinder Singh 51   1 3/4 1:15.025 20/1
9 9 SPRINT SALONI 402 | NA Praveen Gaddam 51  ( CR 49 ) 205 1/4 1:15.360 20/1
10 4 REBUT NA | NA Khurshad Alam 60.5   - 1:56.427 20/1
Tote Favourite : 02 Time : 1:13.607 Won By : 3/4,2,1/2,Nk.,1/4,3/4,2 1/2,1 3/4,205 1/4,-,
  RACE NO: 6 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
24 8, 6, 10 22 55 18 109/- (1149 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 7  
(199) THE R.W.I.T.C. CUP (Division - I)
ABOUT 1100 METRES   Category - I
     04:00 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 2 TEJASWINI 443 | NA Deep Shanker 57   1 1/2 1:05.046 3/1
2 6 DUSTY LADY 452 | NA A.K.Pawar 52   Shd. 1:05.353 8/1
3 1 ASHWA SHAKTI 487 | NA P.S.Chouhan 61   3/4 1:05.360 2 3/4
4 4 PROOF 469 | NA Aneel 54.5   3 1:05.495 10/1
5 8 MEG 456 | NA P.Sai Kumar 50.5   1 1/2 1:06.118 12/1
6 5 DANDELION 486 | NA Md Sameeruddin 53  ( CR 49.5 ) Shd. 1:06.440 10/1
7 7 ROBUST 442 | NA Akshay Kumar 51   1 3/4 1:06.450 10/1
8 9 MUKHTAR 465 | NA K Mukesh Kumar 50  ( CR 51 ) 1 1:06.778 12/1
9 3 QUEEN OF THE STARS 403 | NA Kuldeep Singh 55   - 1:06.964 4 1/2
Tote Favourite : 01 Time : 1:05.046 Won By : 1 1/2,Shd.,3/4,3,1 1/2,Shd.,1 3/4,1,-,
  RACE NO: 7 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
16 7, 9, 7 30 86 75 300/- (343 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 8  
(200) THE PRINCE PRADEEP CUP
ABOUT 1600 METRES   Category - II
     04:30 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 2 IVANOVA 459 | NA A M Tograllu 57.5   1 1/2 1:40.611 6/10
2 4 STAR PLAYER 413 | NA B.Dileep 55.5   1/2 1:40.920 5/1
3 8 SUNDAY BEAUTY 469 | NA P.Ajeeth Kumar 52   1 3/4 1:41.023 20/1
4 3 PANACHECORN 386 | NA K Mukesh Kumar 55.5   1/4 1:41.352 15/1
5 1 RIO ROJO 472 | NA Kiran Naidu 61   1 3/4 1:41.433 15/1
6 6 CHIEF EXECUTIVE 487 | NA Aneel 52   4 1:41.800 20/1
7 5 BIG MOVE 460 | NA Koushik 54.5  ( CR 53 ) Shd. 1:42.594 20/1
8 7 GOLDEN DASH 423 | NA Abhishek S.Pawar 52  ( CR 48 ) 4 1/4 1:42.612 20/1
9 9 FLAMBOYANT STAR NA | NA N.Ravinder Singh 50  ( CR 50.5 ) - 1:43.450 20/1
Tote Favourite : 02 Time : 1:40.611 Won By : 1 1/2,1/2,1 3/4,1/4,1 3/4,4,Shd.,4 1/4,-,
  RACE NO: 8 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
7 5, 7, 12 14 14 11 46/- (3163 Tkts)
=============================================================================================================================================
Race No: 9  
(201) THE ANMOL RATAN PLATE (Division - II)
ABOUT 1200 METRES   Category - III
     05:05 P.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Place  H. No.  Horse Name  Horse Wt.
Prev. | Curr.
 Jockey  Weight  Won By  Time  Book Odds
1 1 GLORIOUS VIEW 416 | NA Khurshad Alam 62.5   2 3/4 1:13.231 8/10
2 3 AMAZING POWER 396 | NA Deepak Singh 61  ( CR 57.5 ) 1/2 1:13.791 7/1
3 4 OLYMPIC GOLD 475 | NA S.Sreekant 59.5   1 1/2 1:13.893 6/1
4 5 SPIRITED 404 | NA P.Sai Kumar 57   2 1:14.177 10/1
5 2 PONTE VERDI 467 | NA S S Tanwar 62.5  ( CR 60 ) 1 1:14.553 10/1
6 7 KHALIS GOLD 486 | NA N.Ravinder Singh 51.5   6 3/4 1:14.741 20/1
7 6 FLOWER DRUM 427 | NA Akshay Kumar 52   1 1/4 1:16.095 10/1
8 8 SILVER ARNAGE 388 | NA A.K.Pawar 51.5   4 1/2 1:16.340 20/1
9 9 ANANGALEKHA 447 | NA K Mukesh Kumar 50  ( CR 51 ) - 1:17.248 15/1
Tote Favourite : 01 Time : 1:13.231 Won By : 2 3/4,1/2,1 1/2,2,1,6 3/4,1 1/4,4 1/2,-,
  RACE NO: 9 DIVIDENDS
WIN PLACE SHP THP FORECAST QUINELLA TANALA
9 6, 7, 8 17 29 20 66/- (2370 Tkts)
Treble Information
1st Treble 12473/- (3 Tkts) Winning Combination 06-04-07
2nd Treble 83/- (654 Tkts) Winning Combination 03-05-01
3rd Treble 59/- (1596 Tkts) Winning Combination 02-02-01
Jackpot Informaton
1st Jackpot 30% 84/- (2113 Tkts) Winning Combination 05-01-02-02
1st Jackpot 70% 691/- (604 Tkts) Winning Combination 05-01-02-02-01
=============================================================================================================================================